Digitalizacija in avtomatizacija sta glavna vzroka za povečevanje koncentriranih vrednosti na enem mestu, ki ga je potrebno ustrezno zaščititi pred izgubo podatkov in pred prekinitvami v delovnem procesu. Podjetje TYCO-TOTAL WALTHER je razvilo posebni sistem za gašenje, ki v enaki meri ščiti imetje, ljudi in okolje.

Sistemi za gašenje z INERGENOM® se uporabljajo v prostorih, kot so:

  • Centri za obdelavo podatkov in stikalne sobe 
  • Muzeji in galerije 
  • Medicinski diagnostični prostori 
  • Kemični laboratoriji ipd.
  • Arhivi
  • TV studiji

Vsi sestavni plini INERGENA® - argon, dušik in ogljikov dioksid se pojavljajo v naravnem okolju. Po gašenju se ti plini vrnejo v atmosfero povsem nespremenjeni in neškodljivi za okolje. Princip gašenja z INERGEN®-om je odvzemanje kisika ognju, njegova vsebnost ogljikovega dioksida pa zagotavlja, da človeško telo dobiva zadostno količino kisika za preživetje. INERGEN® ne pušča usedlin in je 100% nevtralen za okolje.

INERGEN® je idealno gasilo za vse prostore kjer se zadržujejo ljudje in kjer je vgrajena dragocena oprema.

INERGEN® je zelo suha zmes plinov,ki so, v drugih koncentracijah,sestavni deli zraka,zato ima zelo nizko elektro prevodnost.To je posebno pomembno za uporabo pri varovanju visokonapetostnih in transformatorskih naprav z vgrajenimi neizoliranimi deli.

Med procesom gašenja INERGEN® zniža vlažnost zraka,kar zmanjša možnost preskoka isker in s tem ponovnega izbruha požara.

Inertno delovanja INERGEN®-a, kot gasila je idealno za uporabo v navedenih primerih,ker deluje dolgo časa v ustreznih gasilnih koncentracijh in ker ne povzroča večjega padca temperatur pri gašenju,s tem pa preprečuje nastanek vlage oziroma kondenziranja vode na opremi,(ki pri drugih gasilnih sredstvih povzroča dodatno škodo na opremi po uspešni pogasitvi požara).